top of page
Lokal

Vår Lokal

Vår restaurang är mycket rymlig och är högt i tak. Det finns 70 sittplatser, med möjlighet att utöka till 100
sittplatser. I restaurangen finns det ett stort dansgolv och även gott om utrymme för t.ex barnen att leka,
eller för lugnare samtal. ​

Att ta sig till restaurangen är väldigt enkelt. Buss nr: 130 stannar ca. 100 meter från restaurangen. Den
går var tionde minut samt varje halv timme under helgerna. Det finns också gott om gratis
parkeringsplatser utanför lokalen. 

Vår restaurang är belägen i ett industriområde. Efter kl 16.00 på fredagarna, är det nästan tomt i hela
byggnaden. Detta betyder att musik på hög volym, inte kommer att vålla några störande problem för
omgivningen. 

 

Ni får tillgång till lokalen kl. 10.00 samma dag och ni förväntas lämna lokalen senast kl. 06.00, dagen
därpå.

Lokalhyran är 6000 kr, inklusive städning. Men om ni samtidigt beställer mat från oss sänks då hyran till 4000 kr! Då ingår det även servering, diskning och
porslin. Porslinet omfattar en tallrik, bestick samt ett vattenglas, per person. Obs! Rabatten gäller bara
menyerna under "Temabufféerna". De andra maträtterna, kan vi alltid diskutera om, för att uppnå en
lösning som tillfredsställer alla.

OBS! Innan ni lämnar lokalen, måste ni ställa tillbaka alla möbler på samma sätt och i det goda skick,
som de befanns i början!

Vid bokning: Ni betalar 1000 kr i förskott (förskotten betalas inte tillbaka vid eventuell avbokning)  och lämnar samtidigt era personuppgifter. Om lokalen avbokas
senare än en månad före tillträdet, måste hela bokningssumman erläggas.

Vid avbokning: Detta måste ske senast 4 veckor innan önskad tillträde. Därefter gäller inte
avbokningsregeln!

De som vill ha "små-glitter" måste vi debitera 1000 kr extra, för en mer omfattande städning. Såvida inte
ni städar upp efter er själva!

OBS! DET ÄR ABSOLUT FÖRBJUDET ATT ANVÄNDA RÖKMASKINER I LOKALEN! DE SOM BRYTER
MOT FÖRBUDET, KOMMER ATT BÖTFÄLLAS MED 20 000 KR.

bottom of page